Telefon
WhatsApp

YUNUS EMRE

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 3

YUNUS EMRE

 

  1. Basım

IKSY: 45

Ihlamur Kitap: 31

Mayıs 2021

ISBN (Takım): 978-605-74953-8-9

960 Sayfa

2 Cilt

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

  1. Efdal EMRE

 

TAKDİM

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

 

SUNUŞ

Hakan SARI - Yusuf KOŞAR

 

Malûm Meçhul Yunus / Ali DUYMAZ

Yunus Emre ve Yaşadığı Döneme Ait Bazı Vesikalar / Baki Yaşa ALTINOK

Yunus Emre; “Tanımsız” Yakın Akrabamız / Fahri TUNA

Yunus Emre’nin Mezarı Nerededir? / Hayrettin İVGİN

Bir Ahlâk Adamı Olarak Yunus Emre / Mahmut KAPLAN

Neden Bizim Yunus? / Mehmet Emin BARS

Tapduk Emre Türbesi ve Yunus Emre’nin Mezarı Meselesi / Naci YENGİN

Yunus Dedikleri Bir İnsan Kişi / Ufuk CENGİZ

Bizim Yunus / Yusuf AKKAYA

Varlığın Evi Olarak Hayranlık / Aliye ÇINAR

Yunus Emre’de Gönül Kavramı Üzerine Bir Deneme / Ayşe NOYAN

Yunus Emre ve Bursalı Âşık Yunus’ta “Derviş” Kavramı / Birol YILDIRIM

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Ahlaki Ögeler / Cengiz ÇUHADAR

Yunus Emre Ümmi Bir Ozan mı Yoksa Büyük Bir Filozof mu? / H. Ömer ÖZDEN

Yunus Emre’de Tasavvuf Anlayışı / İsmail ERDOĞAN

Yûnus’umuz Emre’deki İrfâna Tasavvuf Açısından Kısa Bir Bakış / M. Efdal EMRE

Yunus Emre’de Bir Ahlaki İlke Olarak Doğruluk / Mahmut AVCI

Yunus Emre’de İnsan Sevgisi / Mehmet DEMİRCİ

Yunus Emre’de Aşk Felsefesi / Mirpenç AKŞİT

Yunus Emre’de Varlık, Düşünce ve Dil / Murat Sultan ÖZKAN

Yûnus Emre’ye Göre Dervişlik / Nilgün YALIM EREN

Gotigo’ya Giden Yolda Yunus Emre’de Akıl Tasarımı / Orhan BASAT

Yunus Emre ve Tasavvuf / Rabia AKSOY ARIKAN

Yunusca Felsefe / Şahin FİLİZ

Her Dem Ter ü Taze Kalan Bir Şair / Alim YILDIZ

Yûnus Emre Dîvânı’nda Aruz Tasarrufları Üzerine Notlar / Atabey KILIÇ

Risâletü’n-Nushiye’de Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler / Ayşe Nur SIR DÜNDAR

Yunus Emre’nin Divanı’nda Yer Alan Üç Meslek: Çulhacılık, Çerçicilik, Demircilik ve Günümüzdeki Durumu / Cem SEVİNÇ

Risâletü’n-Nushiyye’de Kıskançlık, Cimrilik ve Cömertlik / Erdoğan BOZ

Yunus Emre Menkıbelerinde Kahramanlık ve Bireyleşme Arketipleri / Ferhat ÖZMEN

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Deniz ve Umman Metaforu / Ümral DEVECİ

Yûnus Emre Metinlerinde Sayılar / Vasfi BABACAN

Yunus Əmrənin “Risalətün-Nüshiyyə” Məsnəvisində Əxlaq Kodeksləri / Xuraman HÜMMƏTOVA

Yunus Emre Divanı’nda Tesbit Edilmemiş Arkaik Kelimeler / Yusuf YILDIRIM

Kaosu Ruhsal ve Sosyal Düzene Dönüştürmenin Sırrı, Risâletü’n-Nushiyye / Ziya AVŞAR

Yunus Emre Türkçesinin Kaynakları / Ali AKAR

Yunus Emre’nin Üslubunda Yapı Taşları: “U” Bağlacıyla Kurulmuş Ad Grupları / Ayşe İLKER

“Yunus”un Türkçesi Türkçenin “Emre”si / İdris Nebi UYSAL

Türkçenin Anadolu’da Edebi Bir Dil Olarak Gelişmesi ve Yunus Emre’nin Dili Üzerine / Mustafa ÖZKAN

Türkçe’yi Şiir Diline Yükselten Şair: Yunus Emre / Namık AÇIKGÖZ

Anadolu Türkçesinin Kurucusu Yunus Emre’nin Türk Diline Hizmetleri / Serdar YAVUZ - Serdar BULUT

Behçet Necatigil’de Sahipsiz Gölgenin Sahibi Yunus Emre / Hasan AKTAŞ

Edebiyat Kanonu Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Hatice GÜNDOĞAN

Halk Bili Unsurları Bağlamında Yunus Emre Şiirlerine Genel Bir Yaklaşım / Hatice İÇEL

Yunus Emre’nin Çilekeş Yolculuğu ve Epifanik Anlar / Hüseyin YAŞAR

Kemal Tahir’in Devlet Ana Romanında “Yunus Emre” Karakteri / Mustafa KARABULUT

Bir Roman Kahramanı Olarak Yunus Emre / Sadık YALSIZUÇANLAR

Yeni Türk Edebiyatında Yunus Emre ve Görünümleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Yasin YAVUZ

Tapduk Emre; XII. Yüzyılda Yaşayan Derviş / Abdullah ULUÇAY

Metinlerarasılık Bağlamında Yesevî ve Yunus’un Şiirlerinde Cimrilik ve Cömertlik Terimlerinin Kavramsal Analiz Denemesi / Adnan YILDIZ - Soner SAĞLAM

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Metinlerarasılık Bağlamında Hallâc-ı Mansur Etkisi / Hasan KAVRUK - Emine ÖZLEK

Ahmed Yesevî’den Yunus Emre’ye Uzanan Anadolu Sûfî Gelenekte İnsan Onuru / Ömer YILMAZ

Taşranın Kıyısında Bir Yunus Emre Muakkibi Rizevî Ahmet Hamdi Efendi / Yusuf Turan GÜNAYDIN

Türk Musiki Kültüründe Yunus Emre / H. Tahsin SÜMBÜLLÜ – Ahmet FEYZİ

Tarihsel Film Bağlamında Yunus Emre’nin Sinemada Anlatımı / Lokman ZOR

Üç Tiyatro Eseri Ekseninde Yunus Emre’ye Bakış / Mehmet TÖRENEK

Eğitimde Yunus Emre / Nail YILDIRIM

Z Kuşağının Kimlik Arayışına Çağ Dışı Bir Misal: Yunus Emre / Oğuz Kağan ŞALLI

Yunus Emre’nin Eğitimci Yönü / Sunay DENİZ

Eğitsel ve Estetik Bir Güldeste Örneği Olarak Yunus Emre Divanı / Yavuz BAYRAM

Yunus Emre Bibliyografyası / Ayşe CENGİZ

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM