Telefon
WhatsApp
Baki Yaşa ALTINOK

Baki Yaşa ALTINOK

Baki Yaşa ALTINOK (bakiyasa1946@hotmail.com)

1946 yılında Kırşehir Mucur’a bağlı Küçük Kavak köyünde dünyaya geldi. İmam hatip mezunu olan Altınok, Mucur ve Hacı Bektaş’a bağlı köylerde imamlık yaptı. Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki temsilcileri Anadolu Mutasavvıflarına ait ‘İki Hünkâr, Dört Velî’ düşüncesi üzerine araştırmalarda bulundu. Mevlevîlik, Alevîlik-Bektaşîlik, Ahilik, Melâmîlik, Bayramîlik konularında çalışmalar yürüterek bu alanlarda birçok makale ve kitap sahibidir. Hacı Bayram Velî, Bayramîlik, Melâmîlik, Noktatü'l Beyân, Hallâc-ı Mansûr ve Tavâsîn, Bir Türkmen Ozanı Âşık Hüseyin, Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları, Şeyh Bedreddin ve Varidât,  Seyyid Garib Mûsâ Sultân Ocağı, Turâbî Dîvânı, Sıdkî Baba Dîvânı, Ali Bâki Gül Baba Dîvânı, Hacı Bektaş Velî'nin Fâtiha Sûresi Tefsiri, Hacı Bektaş Velî'nin Fevâid, Hızırnâme (Buyruk), Muhammed Bâkır ve Ca’fer Sâdık Buyruğu, Pehlivânlı Türkmen Aşireti Târihi, Pehlivânlı Türkmen Aşireti Cönkleri,  Aşk Sultânı Mevlâna adlı eserleri bulunmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM