Telefon
WhatsApp

AHİ EVRAN

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 5

AHİ EVRAN

 

  1. Basım

IKSY: 48

Ihlamur Kitap: 34

Eylül 2021

ISBN: 978-605-70786-4-3

416 Sayfa

Ciltli

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Prof. Dr. Mustafa SEVER

 

TAKDİM

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

 

SUNUŞ

Hakan SARI - Yusuf KOŞAR

 

Kerâmât-ı Ahi Evran’da Ahilik ve Ahi Evran / Ahat ÜSTÜNER

Gülşehrî’nin “Kerâmât-ı Ahi Evran” Adlı Mesnevîsinden Hareketle Ahi Evran Portresinin Kayıp Parçaları  / Alper GÜNAYDIN

Hacı Bektaş-ı Velî Velâyet-nâmesi'nden Hareketle Ahi Evran Hazretleri'ne Dâir / Atabey KILIÇ

Kerâmât-ı Ahi Evran (Tâbe Serâhû)’da Bazı Eskicil Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / Ayşe Nur SIR DÜNDAR

Ahi Evran Velî ve Yabanlu Pazarı / Baki Yaşa ALTINOK

Ahilik Kültürü / Deniz BALCI

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Ahilerde İş Ahlâkı / Ejder OKUMUŞ

Değer Eğitimi Açısından Burgâzî’nin Fütüvvet-nâme’si / Emine ÖZLEK - Hasan KAVRUK

Ahilikten Odalar Birliğine İslâm Ekonomisi ve Kurumsal Değişim / Fazıl YOZGAT

Tabsira’nın Satır Aralarında Melâmeti Okumak / Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU

Ahiliğin Kuruluş Felsefesi / H. Ömer ÖZDEN

Meslek Ahlâkı Tartışmaları ve Ahilik / İbrahim YÜKSEL

Gelenek Kültürü ve Kültürel-Yaratıcı Endüstriler Bağlamında Ahilik / Kübra YILDIZ ALTIN

7/13. Yüzyıl Anadolu’sunun Siyasî, Sosyal, Dinî Yapısı ve Ahi Evran / Mehmet Saffet SARIKAYA

Anadolu’nun İslâmlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği / Mehmet Şirin AYİŞ

Ahilik Ahlâkında Kur’an’ın Yeri / Muhammed Bahaeddin YÜKSEL

Ahilik ve Kadın / Mustafa SEVER

Ahilik ve Ahi Evran / Naile ASKER

Muğla’da Ahilik İzleri / Namık AÇIKGÖZ

Türk Sineması’nda Ahilik ve Ahi Evran Temsili: Direniş Karatay Filmi Örneği / Nevin ARVAS

Gökhan Maraş’ın Ahi Evran Romanı / Nurullah ÇETİN

Kuram-Eylem Bağlamında Türk Aydınlanması: Ahi Evren ve Akılık (Ahilik) / Şahin FİLİZ

Ahi Evran ve Ahilik Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Şebnem Şerife ÖRDEK

Fütüvvet ve Ahilikte Hoşgörü / Ufuk CENGİZ

Bâciyân-ı Rûm / Veli SIRIM

Ahi ve Evren Adlarının Kökeni / Yakup KARASOY

  1. Yüzyıl - Emperyalizm – Ahilik / Yaşar KALAFAT

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM