Telefon
WhatsApp
Hüseyin YAŞAR

Hüseyin YAŞAR

Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR (hyasar@siirt.edu.tr)

1974 yılında Mardin’in Savur ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Savur’da okudu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2003 yılında Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans diplomasını aldı. Doktora tezini, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. “19. Yüzyıl Fransızca Türkçe Eserlerde İstanbul” adını taşıyan ve Prof. Dr. İbrahim Kavaz danışmanlığında hazırlanan tezde Fransızca roman, hikâye ve edebi seyahatnamelerde İstanbul’a dair yazılmış kıymetli bilgiler yer almaktadır. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatında, 2009 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent olmuştur. Yazar, ocak 2020’de de profesör unvanını almıştır. Halen Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yaşar’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri mevcuttur. Bunun yanında uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş tebliğleri de vardır. Samiha Ayverdi Romanlarında İdeal Kişiler, Sezai Karakoç’un İmge Dünyası, Siirt Halk Anlatıları-1, Sonsuz Bir Hikâye: İstanbul, Samiha Ayverdi'de Bazı Sosyal Meseleler adlı eserleri bulunmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM