Telefon
WhatsApp

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 7

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

 

  1. Basım

IKSY: 50

Ihlamur Kitap: 36

Eylül 2021

ISBN: 978-605-70786-2-9

464 Sayfa

Ciltli

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Cüneyt AKIN

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN

Prof. Dr. Muvaffak DURANLI

Doç. Dr. Ekrem AYAN

Doç. Dr. Erol SAKALLI

 

TAKDİM

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ

 

SUNUŞ

Doç. Dr. Soner SAĞLAM

 

Molla Bilal Nâzım ve Eserleri Üzerine / Adem ÖGER

Çağdaş Uygur Edebiyatının Dünü, Bugünü ve Yarını / Alimcan İNAYET

Berdinazar Hudaynazarov’un Hayatı-Edebî Şahsiyeti ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme / Boray İDEM

Savaş Edebiyatı Bağlamında Kumlular Romanı / Cemile ARSLAN

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde “İdeal Dünya” Tasavvuru Üzerine / Cüneyt AKIN

Başkurt Halk Şairi Remi Garipov / Dursun ÜNÜVAR

Hakas Yazar Galina Grigoryevna (Meleyek) Kazaçinova’nın Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği / Emine GÜVEN

Şehriyar’ın Héyder Baba’ya Selâm Şiirinde Üslup Özelliği Olarak Deyimler / Emine TEMEL ALEMDAR

Kadim Topraklara Yolculuk; Özbekistan Seferi / Erhan SOLMAZ

Balkanların Akif’i: Abdülfettah Rauf’un Şiirine Dair Bazı Hususiyetler / Ertuğrul KARAKUŞ

Kıbrıs Türk Edebiyatı / Gökçe YÜKSELEN PELER

1916 Ürkün Olayının Kırgız Edebiyatındaki Yansımaları / Gulzade STANALİYEVA

Çağdaş Azerbaycan Şiirinde Millî Uyanışın Temsilcisi Rüstem Behrudi / Gulzar MAMMADOVA

Yollara Dost, Edebiyata Âşık Bir Özbek Edip: Miraziz Âzam / Gülşah TUĞLACI

Özbek Edebiyatının Yenilikçi Yazarı Ulug’bek Hamdam / Hüseyin Can ÇETİN - Ekrem AYAN

Kazakça mı, Kazak Türkesi mi? / Hüseyin Kahraman MUTLU

Seypidin Ezizi ve Eserleri Üzerine / Kamile SERBEST

Saha (Yakut) Sözlü Edebiyatı Üzerine / M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Mücadeleci Şair Alirıza Nabdel (Oktay) / Meliha AZİZPOUR ÖZTURHAN

Babamın Atı / Safar KOKİLOV, Türkiye Türkçesine Aktaran: Mehmet İRGE

İki Rübâb Şairi: Tevfik Fikret ve Abbas Sehhet / Mesut KAPLAN

Sergjusz Rudkowski / Murat KOÇAK

Mehmed İsmayıl ile Dil ve Edebiyat Üzerine / Nazmi ALAN

Gagauz Şair Gavril Gaydarcı ve Şiirleri / Oğuzhan YETİŞTİ

Edebiyat ve Sinema İlişkisine Azerbaycan’dan Bir Örnek: Beş Mertebeli Evin Altıncı Mertebesi  / Orhan BALDANE

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ile Söyleşi “Türk Dünyası Edebiyatlarının Dünü, Bugünü ve Yarını” / Orhan BALDANE

Lübnan’daki Türk Kültürünün Yaşayan Bilge Kaynağı: Abdo Kasım Sadık / Özgür Kasım AYDEMİR

Zengan’da Düzenlene Bir Hikâye Yarışması ve Seyid Salar Musevi’nin Ulduz Adlı Hikâyesi / Özlem EKER

İran Türklerinin Kültür Hayatında Samed Behrengi Etkisi / Seçkin SARPKAYA

Kurda Âşık Kuzu / Sema ÜNÜVAR

Azerbaycan Çocuk Şiiri (60-80’ler) / Semengül QAFAROVA

Hilelerin Ötesinde Yaşatılan Türkçem / Seyhan MURTEZAN İBRAHİMİ

Agageldi Allanazarov’un Ayazbaba Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme / Soner SAĞLAM

Irak Türk Edebiyatında “Kerkük” / Sunay DENİZ

Türkmen Edebiyatı Tarihinde Kaynak Olarak “Zakaspiyskaya Tuzemnaya Gazeta” Gazetesinin Değeri / Tahir AŞİROV - Serdar ACAR

Çağdaş Uygur Edebiyatında Tenkit ve Muhemmet Polat / Tugba GÖNEL SÖNMEZ

Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi Arasında Aktarma Sorunları / Ulduza ADIGOZALOVA

Refail Oğuztürk Dağlı’nın “Nuri Paşa” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme / Yaşar SÖZEN

Lâtin Alfabesinden Kiril Alfabesine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Basınının Faaliyeti / Ziyafet GAZIMOVA

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM