Telefon
WhatsApp
Cüneyt AKIN

Cüneyt AKIN

Prof. Dr. Cüneyt AKIN (cuneyt.akin@hotmail.com)

Lisans öğrenimini 2002 yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, Yüksek Lisans öğrenimini 2005 yılında, Doç. Dr. Erdoğan BOZ’un danışmanlığında “Türkiye Türkçesinde Cümlede Tümleçler” adlı çalışmasıyla tamamladı. 2006 yılında, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Bölümünde doktora öğretimine başladı. Doktora sürecinde, 2007-2009 tarihleri arasında Kırgızistan’da Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Bu süreçte, alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu ve öğretim faaliyetlerine katıldı. Ayrıca, Kırgızca ve Rusça öğrendi. 2011 yılında, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in danışmanlığında “Hüseyin Karasayev’in Kamus Naama Adlı Eseri ve Çağdaş Kırgız Türkçesinde Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri” adlı çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamladı. 2015 yılında Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Bilim-Dalı’nda Doçent oldu. Halen, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bilimsel toplantılara bildirileriyle katılan AKIN’ın, yayınlanmış makaleleri ve yürüttüğü projeler bulunmaktadır. 2020 yılında Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Bilim-Dalı’nda Profesör oldu.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM