Telefon
WhatsApp
Ahmet Nurullah ÖZDAL

Ahmet Nurullah ÖZDAL

Doç. Dr. Ahmet Nurullah ÖZDAL (ahozdal@gmail.com)

1981 doğumludur. 2002’de Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2005’te aynı üniversitede, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2010’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını 2013’te tamamladı. 2014 yılında Yardımcı Doçent, 2019 yılında Doçent unvanı aldı. İngilizce ve Arapça bilen yazar, Ortaçağ’da ekonomi, sosyal yaşam ve askeri tarih üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanmış dört kitabı: “Türklerin Savaş Sanatı: Aldatıcı Taktikler & Farklılaşan Stratejiler” İstanbul 2008, “Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar (X-XIV. Yüzyıllar)” İstanbul 2016, “Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem” İstanbul 2019, “Kısa İslam Tarihi: Başlangıcından Osmanlılara Kadar” İstanbul 2020.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM