Telefon
WhatsApp

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 4

  1. YILINDA MALAZGİRT ZAFERİ VE SULTAN ALP ARSLAN

 

  1. Basım

IKSY: 46

Ihlamur Kitap: 32

Ağustos 2021

ISBN: 978-605-70786-0-5

496 Sayfa

Ciltli

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

Prof. Dr. Mitat DURMUŞ

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN

Prof. Dr. Celil ARSLAN

 

TAKDİM

Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

 

SUNUŞ

Hakan SARI - Yusuf KOŞAR

 

DİCLE’NİN KUZULARI

Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN

 

Sultan Alp Arslan ve Malazgirt Savaşı / Cihan PİYADEOĞLU

Malazgirt Zaferi’nin Stratejik Ve Taktiksel Boyutu Üzerine/  Erkan GÖKSU

İmparatorluğa Giden Yolda Bir General: IV. Romanos Diogenes / Murat KEÇİŞ

Haçlı Seferlerinin Başlamasında Malazgirt Savaşı’nın Rolü / Aydın USTA

Malazgirt Zaferi’ne Kadar Selçukluların Durumu / Ergin AYAN

Malazgirt Savaşı’nın Batı Kaynaklarındaki Yansımaları: Norman Kronikleri Örneği / Fatih DURGUN

Malazgirt Savaşı’nın Anadolu Üzerindeki Etkileri / Sefer SOLMAZ

Malazgirt Savaşı Savaş Dönemi ve Sonrası Ekonomik Durum / Ahmet Nurullah ÖZDAL

Edebiyatımızda Malazgirt / Zeynep KERMAN

Malazgirt Zaferi’nin Türk Kültürüne Etkileri / İsmail BİLGİN

Malazgirt Zaferi, Türklüğün İkinci Miladıdır / Nurullah ÇETİN

Türk Dilinin Yayılması Açısından Malazgirt Muharebesi / Sunay DENİZ

Emine Işınsu’nun Ak Topraklar’ı / Azer YAVUZ

  1. Yılında Malazgirt Zaferi’ni “Dağlarca” Anmak: Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Malazgirt Ululaması’ndaki Şiirlerini Anlamlandırma Çabası / Dinçer ATAY

Ziya Gökalp’ın Alp Arslan-Malazgirt Muharebesi Eserinde Tarih Bilinci / M. Fatih KANTER

Enver Behnan Şapolyo’nun “Alparslan: Anadolu Fatihi” Romanında Devlet Yönetimi-Felsefesi / Fatih SAKALLI

İdeal Nesil İnşasında Referans Karakter Olarak Sultan Alp Arslan ve Emine Işınsu’nun Alparslan Çizgi Romanı / Gürhan ÇOPUR

Anadolu’nun Fethi Ve Türkleşmesinin Anadolu Mecmuası’na Yansımaları / Hakan DEĞİRMENCİ

Yahya Kemal Beyatlı’nın Alp Arslan’ın Rûhuna Gazel Şiiri / Hatem TÜRK

  1. Y. Boyunağa’nın Malazgirt’in Üç Atlısı Romanında Türk Milliyetçiliğinin Sembolik Görünümleri / Kamil PARIN

Niyazi Sabri Ergül ve Malazgirt / Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI

Türkçenin Gök Gürültüsü Olan Yıldırım Sesli Şairi: Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun “Malazgirt Destanı”  Kitabında Tarih Bilinci / Mitat DURMUŞ

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kapı Romanında Tarih Algısı / Mustafa KARABULUT

Siyasetnamelerde Yer Alan Hükümdar Özellikleri Açısından Sultan Alp Arslan / Süleyman ÖZBEK

Mitten Anlama Millî Kimliğin Fragmanları: “Çırpınırdın Karadeniz” Şiirinin Göstergebilimsel Açıdan Okunması / Ülkü ELİUZ - Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ

Rene Girard’ın Üçgen Arzu Modeli Bağlamında  Alparslan - Şafak Malazgirt’te Sökmüştü Romanı / Yavuz Sinan ULU

Anadolu Başlar Vatan Olmaya... Kızılelmaya Hey!.. Kızılelmaya!.. / Zeki GÜREL

Tiyatro Eserlerinde Malazgirt Zaferi / Gıyasettin AYTAŞ

Mitler Efsâneler Ve Haberler: Malazgirt Savaşı - Alp Arslan Örneğinde Haberde Mitleştirme ve Efsaneleştirme / Mehmet BÜYÜKAFŞAR

Ziya Gökalp’ın “Malazgirt Muharebesi” Piyesinde Türk Kimliği / Şahin FİLİZ

Sebep-Sonuç Bağlamında Malazgirt Savaşı’na Felsefî ve Sosyolojik Bir Bakış / Enver DEMİRPOLAT - Mustafa Hakkı ERTAN

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit Romanı Ve Malazgirt Zaferi’ne Giden Yolda Sarı Hoca’nın Rolü / H. Ömer ÖZDEN

Sultan Alp Arslan Döneminin Dinsel Politikasına Farklı Bir Bakış / Kazım Tekiner - Abdullah ULUÇAY

Malazgirt Savaşı’nın Manevî Kavramlar Üzerinden Tahlili / Mahmut AVCI

Nizâmülmülk’ün Devlet Felsefesinin Alp Arslan ve Selçuklulara Etkisi / Murat Sultan ÖZKAN

Anadolu’nun Kalbi: Ebû’l-Hasan Harakânî / Sadık YALSIZUÇANLAR

Malazgirt Zaferiyle Anadolu’ya Taşınan Ahşap Direkli Camilerin Konya Örnekleri / Yaşar ERDEMİR - Ahmet YAVUZYILMAZ

Malazgirt’ten Sonra Anadolu’da Mimari Dönüşüm ve Değişim / Alper ALTIN

Malazgirt Sonrası Türk Mimarisinde Ahlat / Celil ARSLAN

Malazgirt Yolunda Ani’deki Selçuklu Mirası / Muhammet ARSLAN

 

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM