Telefon
WhatsApp

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Basım

IKSY: 70

Ihlamur Kitap: 41

Mart 2022

ISBN: 978-605-73567-3-4

448 Sayfa

Ciltli

 

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Atay

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Prof. Dr. Yakup Çelik

 

İçindekiler

Millî Mücadele, Cumhuriyet ve Türk Tiyatrosu / Abdullah ŞENGÜL

Yazarların Gözüyle Millî Mücadele Döneminde Bursa / Alev SINAR UĞURLU

Millî Mücadele Dönemi Çocuk ve Gençlik Dergilerinde Millî Kimlik İnşası / Aliye USLU ÜSTTEN

Kalpağı Gül Oyalılar Adlı Romanda Millî Mücadele Yılları ve Kadın Kahramanlar / Ayfer YILMAZ

Millî Mücadele’ye Türkçü Bakış: Cumhuriyet Türküsü / Bayram YILDIZ

Romandan Sinemaya: Görsellik Açısından Büyük Taarruz / Bilge ERCİLASUN

Ay Yıldızlı Al Bayrak ya Da İzmirli Ayşe: Ateşten Gömlek / Burak ARMAĞAN

Müfide Ferit’in Tefrika Romanı Leylâ’da Mütarake Dönemi İstanbul’u / Dinçer ATAY

Turan Oflazoğlu’nun Millî Mücadele Konulu Oyunları / Elif PALİÇKO

“Üç İstanbul” Romanında Millî Mücadele Görünümleri / Emir Ali ŞAHİN

Millî Mücadele’nin Acılarını Yaşayan Bir Kadının Romanı: Acının Askerleri / Fatih SAKALLI

İsmail Suphi Soysallıoğlu’nun Mektuplarında Batı Anadolu Ve Millî Mücadele / Genç Osman GEÇER

Millî Mücadelenin Edebiyatından Millî Mücadeleye Bakmak / Gıyasettin AYTAŞ

Yahya Kemal ve Millî Mücadele’ye Katkıları / H. Ömer ÖZDEN

Veda’da Millî Mücadeleciler / Hasan YÜREK

Halide Nusret Zorlutuna Ve Şiirlerinde Millî Mücadelenin Görünümleri / Hatice YILDIZ

Millî Mücadele’de Türk Kadını / İnci ENGİNÜN

Millî Mücadele’nin Konu Edildiği Romanlar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi / Kamil PARIN

Millî Mücadele Sürecinde Açıksöz Gazetesi / Mehmet Serhat YILMAZ

Tarık Buğra ve Millî Mücadele / Mehmet TÖRENEK

Kurtuluş Savaşı’nın Türk Romanına Yansıması / Mustafa KARABULUT

Ahmet Yurdakul’un Romanında Millî Mücadele / Nesrin MENGİ

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Mücadele / Nurullah ÇETİN

Halide Edip Öykücülüğü / Oktay YİVLİ

Attilâ İlhan’ın Millî Mücadele Destanı: O Sarışın Kurt / Özlem KAYABAŞI

Bir Millî Mücadele Sahnesi: Atatürk Piyesi / Öznur ÖZDARICI

Ercüment Ekrem Talu ve Millî Mücadele / Rahim TARIM

Mehmet Âkif Ersoy’un Kastamonu ve Çevresindeki Millî Mücadele Konuşmaları / Recep DUYMAZ

Millî Mücadelenin Manevî Lideri ve Bir Karakter Âbidesi Âkif’i Anlamak / Salim PİLAV

Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Mücadele Ruhu: Çağlayanlar / Şeyda YEŞİLYURT

Uyarıcı Ve Uyandırıcı Bir Çağrı:  Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri / Ülkü ELİUZ

Bir Millî Mücadele Romanı: Yeşil Gece / Yakup ÇELİK

Oluşumsal Yapısalcı Anlayış Bağlamında Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler Adlı Romanı / Yasin YAVUZ

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Tarihî Şahsiyetler / Yavuz Sinan ULU

Amasya Tamimi’nin Edebî Açıdan Tahlili / Zeynep KERMAN

 

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM