Telefon
WhatsApp

KEMAL TAHİR

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

Basım

IKSY: 51

Ihlamur Kitap: 37

Kasım 2021

ISBN: 978-605-70786-8-1

384 Sayfa

Ciltli

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Prof. Dr. Mustafa Karabulut

Prof. Dr. Hasan Yürek

 

Takdim

Prof. Dr. Hasan Yürek

 

İçindekiler

Bir Hakikat Arayıcısı Kemal Tahir / Ömer FARUK

Kemal Tahir’in Edebî Çevresi / Ertan ÖRGEN

Kemal Tahir’in Hikâyelerinde Kadına Yönelik Şiddet / Hanife ÖZER

Kemal Tahir’in İnsanlık Komedyası / Hasan ERİMEZ

Metaforlarla İdeal Aşılamak: Kemal Tahir’in Tarihi Romanlarında “Yeniden Doğuş” / Özlem FEDAİ

Kemal Tahir’in Şiirlerinde Bazı Edebî Sanatlar Üzerine / Sunay DENİZ

Kemal Tahir Romanlarında İttihat ve Terakki / Tuba DALAR

Kemal Tahir ve Sinema / Nevin ARVAS

Kemal Tahir’in -Roman Kuramı- Üzerinden Türk Sosyolojisine Katkısı / Aziz ŞEKER

Kurtuluş Reçetesi mi? Sömürme Çağrısı mı?: Kemal Tahir ve Batılılaşma / Hüseyin YAŞAR

Batılaşma-cı Aydın: Kemal Tahir’de Aydın ‘Yaban’cılaşması / Hüseyin YAŞAR

Kemal Tahir’in Öykülerinde Modernleşen Gündelik Hayatın Eleştirisi / İmren GECE ÖZBEY

Bugünün Karanlığını Yarının Güneşi ile Delen Adam: Kemal Tahir / Lamia BASAT

Kemal Tahir: Bir Anadolu Aydınlanması Meşalesi / Orhan BASAT

Kemal Tahir’in Batılılaşma Düşüncesi / Yılmaz DAŞLI

Kemal Tahir’in “Saye”sinde Bir Romancı: Fatma İrfan Serhan / Arzu ÖZATA - Dinçer APAYDIN

Yol Ayrımındaki “Alıklar Çetesi” Öyküleri / Bedia KOÇAKOĞLU

“Çıplak Adamlar Ülkesi”nde “Kitaplı Casus” Kemal Tahir ve Cezaevi Mektupları / Canan OLPAK KOÇ

Kemal Tahir’in Hikâyeciliği Bağlamında Üstadın Ölümü Adlı Eserdeki Hikâyelerin Konularına Kısa Bir Bakış / Canan UĞURDAĞ

Kemal Tahir’in Karılar Koğuşu Romanında Kadın – Erkek İlişkileri / Cennet ALTUNDAŞ

Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman Adlı Romanlarında Kullanılan Jest Ve Mimikler / Erdem DÖNMEZ

Kemal Tahir’in İlk Köy Romanı: Sağırdere / Fatih SAKALLI

Milli Mücadele Dönemi Romanı: Esir Şehrin Mahpusu / Hasan YÜREK

“Devlet Ana”da Oryantalist Bakış Var mı? / İbrahim BİRİCİK

Kemal Tahir’in Tamamlanmamış Romanlarından Topal Kasırga Üzerine Değerlendirmeler / Mustafa DERE

Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” Romanında Tarih Algısı / Mustafa KARABULUT

Yediçınar Yaylası Romanında İktidar - Kötülük İlişkisi / Nilüfer AKA ERDEM

Kemal Tahir’in Kurt Kanunu Romanı (1969) / Nurullah ÇETİN

Kemal Tahir’in “Rahmet Yolları Kesti” Romanında Ahlâkî Görecelik / Sema ORUÇ

Ayrıcalıklı ve Entelektüel Bir Mahpus: Murat Bey / Şaziye DURUKAN

Sağırdere Romanında Deyimler / Tuba SAKALLI

Timur Kasırgasında Darmadağın Olan Devlet: Kemal Tahir’in Bakış Açısıyla Fetret Devri / Yasin BEYAZ

 

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM