Telefon
WhatsApp

EMİNE IŞINSU

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 2

EMİNE IŞINSU ARMAĞANI

 

  1. Basım

IKSY: 39

Ihlamur Kitap: 25

Ekim 2020

ISBN (Takım): 978-605-74953-1-0

608 Sayfa

Ciltli

 

TAKDİM

  1. Yağmur TUNALI

 

SUNUŞ

Hakan SARI - Yusuf KOŞAR

 

Emine Işınsu “Hayatı - Edebi Kişiliği - Eserleri” / İskender Öksüz

Emine Işınsu’nun Biyografisi / İsa Özkan

Emine Işınsu İçin / Işılar Kür

Emine Işınsu / Nesrin Karaca

İfâde/i Meram Yâhud Sarı Bir Gül / A. Yağmur Tunalı

Emine Işınsu Neden Görülmek İstenmiyor? / Abdullah Harmancı

Emine Işınsu; Türk Milliyetçiliğinin Estetik Söylemi / Bahtiyar Aslan

Ablam - Ustam Emine Işınsu / Hasan Kallimci

“Emine Abla!” / Hasan Kayıhan

Betik / İskender Öksüz

Emine Işınsu [Sanatçı Dostlarım] / Mehmet Çınarlı

Emine Işınsu’nun Mistik Şehri / Mehmet Kurtoğlu

Korkut Ana: Emine Işınsu / Mehtap Altan

Işınsu’lara Açık Mektup / Muhtar Tevfikoğlu

Emine Işınsu’ya Mektup / Nebahat Akbaş

O Bizim Emine Ablamızdır / Osman Oktay

Dede Korkut Dilinde Yazdı / Özcan Ünlü

Emine Işınsu Öksüz’e Dair / Sadi Somuncuoğlu

Işınsu’ya Dair / Sevenbige Çağrı Türkeş (Saraç)

Işınsu İçin / Tarık Buğra

Işınsu, Yazmak, Okumak / İskender Öksüz

Yine Sarı Bir Gül / A. Yağmur Tunalı

Türk Romanı ve Işınsu / Ahmet Bican Ercilasun

Emine Işınsu’nun “Büyük Dünyası” / Ahmet Şafak

Türk Edebiyatında Kadın Romancılar ve Emine Işınsu / Alemdar Yalçın

Emine Işınsu’nun Romanlarında Siyasi ve Sosyal Meseleler / Gıyasettin Aytaş

Hiç Kapanmayan Amel Defteri “Işınsu’nun Tasavvufi Romanları” / Hayati Bice

Emine Işınsu’nun Romanlarında Kadın Teması / Hümeyra Yargıcı

Azap Toprakları / Hüseyin Mümtaz

Kavaklar Ne Güzeldi / İlkin Esen

Canbaz’da Şekil ve Zamana Ait Bilgiler / Necmeddin Türinay

Emine Işınsu’nun Romanlarında Kültür / Pervin Ergun

Romanımızın Nadide Bahçesi: Emine Işınsu / Sadık Yalsızuçanlar

İlk Roman / Asuman Güzelce

Küçük Dünya / Mehmet Şeref Önal

“Küçük Dünya” Kadın Dünyasına Naif, Derin, Sancılı Bir Dokunuş / Selvigül Kandoğmuş Şahin

Bir Yürek Satıldı’nın İptali Ve… Sanatsızlığın Sanatı / A. Yağmur Tunalı

Emine Işınsu’nun “Bir Yürek Satıldı” Adlı Tiyatro Oyunu Üzerine / Mustafa Levent Yener

Televizyonda Tiyatro: Bir Yürek Satıldı / Sadık Kemal Tural

Bir Milyon İğne / Yahya Akengin

Türk Romanında Balkan Türkleri / Abide Doğan

Azap Toprakları / Alâaddin Korkmaz

Azap Toprakları / Yusuf Koşar

Emine Işınsu / Hülya Argunşah

Ak Topraklar Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri ve Alp Bilge Tipi / Mehmet Nur Karakeçi

Ak Topraklarda Bin Yıl… / Mukadder Gemici

Tutsak / Hüseyin Yeniçeri

Tutsak Romanında Siyasi, Tarihi ve Hukuki Kavramların İncelenmesi / Nursena Öztürk Kaplan

Tutsak Romanı Üzerine Notlar / Sadık Kemal Tural

“Tutsak” Romanı ve Hürriyet Kavramı Üzerine / Şerif Aktaş

“Tutsak” Üzerine / Turgut Günay

Emine Işınsu’nun Sancı Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi / Ayfer Güler

Büyük Sancı’lardan Geçen Türkiye / Mustafa Uçurum

50. Yıl Sonra Emine Işınsu ve “Sancı”nın “Osman”ı / Osman Çakır

Anarşi ve Sancı Romanı Üzerine / Şerif Aktaş

Büyüyen Çiçek İlay / Asiye Duman

Çiçekler Büyür / Ayşe Karataş

Akçabardak Duruşu / Ayşe Ünüvar

Emine Işınsu; Çiçekler Büyür ve Bulgaristan Türkleri / Demet Yener

Canbaz Üzerine / A. Yağmur Tunalı

Emine Işınsu’nun Romanı “Canbaz” Üzerine Bir İnceleme / Gürsel Aytaç

Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri’deki Üçgen Arzular Işığında Teorik ve Teolojik Evrenselliği Sorgulamak / Günil Özlem Ayaydın Cebe, Gamze Akbaş Arslanoğlu

Emine Işınsu’nun Tiyatrolarında Ele Alınan Temalar / Gıyasettin Aytaş

Benim İçin Töre / Ahmet Bican Ercilasun

Töre’nin Töresi / A. Yağmur Tunalı

Der Beyan-ı Mecelle-i Töre / Dilaver Cebeci

“Ayşe”, “Töre” Oluyor / Dündar Taşer

Töre Dergisi ve Tezi / Dündar Taşer

Türkçü Kadın Hareketi: Ayşe Dergisi / Hatem Türk

Politik Türk Milliyetçiliğinin Teorik Adresi Olarak Emine Işınsu’nun Töre Dergisi / Selçuk Küpçük

Töre’nin Birinci Yılında Tertiplenen Toplantı

İlk Töre’cilerin Bazılarından Töre’ye Dair Hatıralar / Ayşe Oytun

Emine Işınsu ile Mektup Mülakât / A. Yağmur Tunalı

Emine Işınsu ile Röportaj / Burhan Özbilici

Ve Her Yıl Çiçekler Yeniden Büyür! / Elif Hürsoy

Emine Işınsu ile Mülakat / Kudret Ayşe Yılmaz

Emine Işınsu: “Urfa Tam Aradığım Şehirdi” / Mehmet Kurtoğlu

“Yunus’ta İlahi Aşkı Buldum” / Mehmet Nuri Yardım

Emine Işınsu ile Röportaj / Nebahat Çetingök (Akbaş)

Emine Işınsu ve İskender Öksüz’le Ankara ve Edebiyat Mahfilleri Üzerine Söyleşi / Necati Tonga

İskender Öksüz’le Söyleşi / Nurullah Taş

Emine Işınsu ile Bir Konuşma / Yavuz Bülent Bakiler

Emine Işınsu Öksüz / Zeynep Uluant Göze

Çâh/ı Bâbil / Dilaver Cebeci

Kızım <Işınsu> İçin / Halide Nusret Zorlutuna

Bahar Üçlemesi / Halide Nusret Zorlutuna

Çiçekler Büyür / Mehmet Ali Kalkan

Tutsak / Yetik Ozan (Turgut Günay)

Sancı / Yetik Ozan (Turgut Günay)

Halide Nusret Zorlutuna ve “Aşk ve Zafer” / Emine Işınsu

Yaşantıdan Şiire: Halide Nusret Zorlutuna / Merve Özbayrak

Halide Nusret Zorlutuna ve Işınsu Olmak / Nusret Çam

Halide Nusret Zorlutuna ve Kars / Şevket Kaan Gündoğdu

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM